Als ouders scheiden, scheiden de kinderen mee. Het programma van De Kinderen Scheiden Mee is speciaal ontwikkeld voor kinderen met gescheiden ouders. Ieder kind in scheiding verdient deze preventieve en laagdrempelige aandacht. De coaches werken met de methodiek van het erkende Zandkastelenprogramma.

Tijdens de scheidingsperiode, gevuld met onzekerheden, draagt dit programma voor kinderen én hun ouders bij aan het voorkomen en verminderen van problemen voortvloeiend uit de scheiding. Met de bewezen methodiek wordt de verwerking van de scheiding op gang gebracht. Juist ook de ouders worden hierbij betrokken, om ook de communicatie tussen ouder en kind bij scheiding te versterken en handvatten aan te reiken.

Aanmelding Zandkastelenprogramma

Indien u contact met ons opneemt kunnen wij in overleg 

met u de mogelijke data bespreken.

 

Aanmelden Zandkastelenprogramma

Na inzending van onderstaand formulier nemen wij contact op.