ER SAMEN UITKOMEN GOED DE KINDEREN MEE SCHEIDEN ALS ER MANIER VIND DIE DAN BETER EEN IS OM HET TE DOEN ZOLANG JE BOOS VERLIES JE BLIJFT OOK MET TEGENWIND KOM JE VOORUIT MET MINDER STRIJD RESULTAAT EEN BETER

Verwijzers

Bent u huisarts, leerkracht, hulpverlener of politiebeambte? Dan wordt u regelmatig geconfronteerd met echtscheidingsperikelen. Omdat deze problematiek specialisme vraagt is het goed om te weten dat u uw cliënt of een betrokkene naar ons kunt doorverwijzen voor een informatief gesprek over alle zaken die met een (echt) scheiding te maken hebben. Van een omgangsregeling en compleet ouderschapsplan tot aan een alimentatieberekening en compleet financieel plan.

Natuurlijk kunt u ook direct met ons overleggen of de betreffende kwestie geschikt is voor mediation.

Wie kunt u verwijzen?

Iedereen in de regio Purmerend is welkom om vrijblijvend informatie in te winnen op het gebied van een scheiding. Cliënten die getrouwd zijn of samenwonen en overwegen uit elkaar te gaan, of cliënten die al (jaren) gescheiden zijn, kunnen naar het spreekuur komen, alleen of samen met hun ex-partner. Ook kinderen van wie de ouders gaan scheiden en andere betrokkenen, bijvoorbeeld grootouders, kunnen bij ons terecht.

Informatie en advies bij scheiding en omgangsregeling.

De beslissing om te gaan scheiden nemen mensen niet zomaar. Ervaring leert, dat als beide ouders zich goed over een scheiding laten informeren dit ten goede komt aan de belangen en toekomst van hun kind. Wanneer ouders weten wat er allemaal moet worden geregeld, zijn zij meestal ook makkelijker in staat om samen een duurzaam ouderschapsplan op te stellen.

Vroegtijdige informatie voorkomt conflicten.

Westerbos & Zutt Mediation geeft onafhankelijke informatie en advies. Cliënten krijgen uitleg over de wijze waarop wet- en regelgeving en procedures worden toegepast. Mogelijke oplossingen worden besproken. De mediators van Westerbos & Zutt Mediation geven daarbij bijzondere aandacht voor de emoties, beleving en de positie van de kinderen. 

Programma “De kinderen scheiden mee”

Voor kinderen hebben wij een speciaal programma ter voorkoming van schadelijke gevolgen die voortvloeien uit een ‘echt’scheiding. Meer informatie over het programma vind je hier: “De kinderen scheiden mee”.