Wat is een (echt)scheidingsconvenant?

Het (echt)scheidingsconvenant is een schriftelijke overeenkomst tussen ex-partners. In het convenant staan al jullie afspraken over de (echt)scheiding. Denk daarbij aan afspraken over de woning, de alimentatie, de verdeling van alle bezittingen en schulden en het pensioen. Als jullie minderjarige kinderen hebben, is een ouderschapsplan ook onderdeel van het (echt)scheidingsconvenant.

Waarom een (echt)scheidingsconvenant?

Het (echt)scheidingsconvenant en het ouderschapsplan vormen de basis van jouw nieuwe toekomst. Daarom is het belangrijk om samen met je ex-partner en de mediator goed na te denken over de inhoud ervan. Als alle afspraken duidelijk zijn beschreven, kunnen jullie beiden verder.

 

(Echt)scheidingsconvenant ondertekend en dan?

Als jullie getrouwd of geregistreerd partners zijn met minderjarige kinderen en jullie het eens zijn over het echtscheidingsconvenant, kunnen jullie een gezamenlijk echtscheidingsverzoek indienen bij de Rechtbank. Daarmee kan de echtscheidingsprocedure snel afgerond worden.

Als jullie samenwoners zijn of geregistreerd partners zijn zonder minderjarige kinderen is tussenkomst van een Rechtbank niet nodig. 

Worden jullie het niet eens over het (echt)scheidingsconvenant? Dan moet de Rechtbank een uitspraak doen. Jullie komen in dat geval tegenover elkaar te staan in de Rechtbank en hebben allebei een eigen advocaat nodig. Ook worden kinderen vanaf 12 jaar uitgenodigd om hun kant van het verhaal te vertellen aan de Rechter.