Wat zijn de kosten voor mediation?

Een oriënterend gesprek is altijd kosteloos. Pas als de mediation van start gaat worden er kosten in rekening gebracht.

Ons uurtarief bedraagt € 175,- (€ 87,50 per partij) inclusief 21% BTW. Vaak worden de kosten evenredig door partijen verdeeld maar je kunt ook andere afspraken maken over de kostenverdeling.

Mogelijk kun je (een deel van) de kosten verhalen op je rechtsbijstandverzekering. Check hiervoor de polisvoorwaarden.

Iedereen in Nederland die een mediator nodig heeft maar niet kan betalen, bijvoorbeeld vanwege een laag inkomen, heeft recht op een bijdrage in de kosten. Dit is geregeld in de Wet op de rechtsbijstand. Hierdoor betaalt elke partij niet meer dan € 56,00 of € 112,00 voor het gehele mediationtraject. In een aantal gevallen kan zelfs de hele eigen bijdrage komen te vervallen en betaal je niets voor het mediationtraject.

Westerbos & Zutt Mediation informeert je graag over deze mogelijkheid. Meer informatie vind je ook op de site van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org.

Ben je door de rechtbank naar ons doorverwezen en heb je geen recht op een bijdrage van de overheid voor de mediation? Dan geldt een instaptarief van € 75,00 exclusief 21% BTW per partij, met een maximum van 2 uur. Daarna is ons uurtarief van toepassing.

Wat zijn de kosten voor het groepsprogramma van De Kinderen Scheiden Mee?

Deelname aan het groepsprogramma van De Kinderen Scheiden Mee bedraagt € 85,- per kind, deelname voor een tweede kind uit hetzelfde gezin bedraagt € 75,- per kind.