Wat zijn de kosten van mediation Een kennismakingsgesprek van een half uur is altijd kosteloos.

Vanaf het moment de mediation van start gaat bedraagt het uurtarief € 77,50 per persoon exclusief btw (93,75 inclusief btw).

Mogelijk kun je (een deel van) de kosten verhalen op je rechtsbijstandverzekering. Check hiervoor de polisvoorwaarden.

Iedereen in Nederland die een mediator nodig heeft maar niet kan betalen, bijvoorbeeld vanwege een laag inkomen, heeft recht op een bijdrage in de kosten. Dit is geregeld in de Wet op de rechtsbijstand. Hierdoor betaalt elke partij niet meer dan € 59,00 of € 117,00 voor het gehele mediationtraject. In een aantal gevallen kan zelfs de hele eigen bijdrage komen te vervallen en betaal je niets voor het mediationtraject. Westerbos & Zutt Mediation informeert je graag over deze mogelijkheid. Meer informatie vind je ook op de site van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org.

Ben je door de rechtbank naar ons doorverwezen en heb je geen recht op een bijdrage van de overheid voor de mediation? Dan geldt een instaptarief van € 75,00 exclusief 21% BTW per partij, met een maximum van 2 uur. Daarna is ons uurtarief van toepassing.

Wat zijn de kosten voor het groepsprogramma van De Kinderen Scheiden Mee?

Ieder kind kan voor €85,- deelnemen aan het groepsprogramma. Voor individuele coaching zijn de tarieven afhankelijk van het vraagstuk en de intensiteit van de begeleiding.