ER SAMEN UITKOMEN GOED DE KINDEREN MEE SCHEIDEN ALS ER MANIER VIND DIE DAN BETER EEN IS OM HET TE DOEN ZOLANG JE BOOS VERLIES JE BLIJFT OOK MET TEGENWIND KOM JE VOORUIT MET MINDER STRIJD RESULTAAT EEN BETER

Wat zijn de kosten voor mediation?

Een oriënterend gesprek is altijd kosteloos. Pas als beide partijen de mediationovereenkomst hebben getekend, is voor de verdere gesprekken een vergoeding van toepassing.

Ons uurtarief bedraagt € 175,- (€ 87,50 per partij) inclusief 21% BTW. Vaak worden de kosten evenredig door partijen verdeeld maar je kunt ook andere afspraken maken over de kostenverdeling.

Verzekeraars bieden mediation meestal in hun pakket aan. Mogelijk kun je (een deel van) de kosten verhalen op je rechtsbijstandverzekering. Check hiervoor de polisvoorwaarden.

Iedereen in Nederland die een mediator nodig heeft maar niet kan betalen, bijvoorbeeld vanwege een laag inkomen, heeft recht op een bijdrage in de kosten. Dit is geregeld in de Wet op de rechtsbijstand. Hierdoor betaalt elke partij niet meer dan € 53,00 of € 105,00 voor het gehele mediationtraject. In een aantal gevallen kan zelfs de hele eigen bijdrage komen te vervallen.

Westerbos & Zutt Mediation informeert je graag over deze mogelijkheid. Meer informatie vind je ook op de site van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org.

Ben je door de rechtbank naar ons doorverwezen en heb je geen recht op een bijdrage van de overheid voor de mediation? Dan geldt een instaptarief van € 75,00 exclusief 21% BTW per partij, met een maximum van 2 uur. Daarna is ons uurtarief van toepassing.

Wat zijn de kosten voor het groepsprogramma van De Kinderen Scheiden Mee?

Deelname aan het groepsprogramma van De Kinderen Scheiden Mee bedraagt € 85,- per kind, deelname voor een tweede kind uit hetzelfde gezin bedraagt € 75,- per kind.