Scheiden en nu?

Als je in scheiding ligt, zijn teleurstelling, frustratie, woede en verdriet emoties die je zult herkennen. Naast de verwerking van het besluit om te gaan scheiden, worden er ook belangrijke afspraken gemaakt over de toekomst.

Stap 1: scheiding uitspreken naar elkaar Je weet al een tijdje dat het echt niet meer gaat. Je wilt scheiden, maar hoe vertel je dit aan je partner? Deze eerste stap is misschien ook meteen de moeilijkste. De melding dat je wilt scheiden kan mogelijk pas weken later echt gehoord worden door je partner. Geef je partner de ruimte om de situatie te laten bezinken, zodat hij of zij zich ook kan bedenken hoe het nu verder moet.

Stap 2: onderling afspraken maken  Na het besluit om te gaan scheiden, kun je eerst proberen om samen afspraken te maken over de scheiding. Denk aan afspraken over de kinderen, de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken, alimentatie, de woning, pensioen, de verdeling van de spullen en eventuele schulden.

Afhankelijk van de burgerlijke staat, worden de afspraken door een rechter worden getoetst.

Zijn jullie getrouwd? Dan moet een verzoek bij de rechtbank worden ingediend om het huwelijk te beëindigen. De afspraken die jullie hebben gemaakt, worden dan beoordeeld door een rechter.

Hebben jullie een geregistreerd partnerschap en geen minderjarige kinderen? Dan hoeven jullie niet naar de rechtbank. Hebben jullie samen wel minderjarige kinderen, dan kunnen jullie het geregistreerd partnerschap alleen beëindigen via de rechter.

De gang naar de rechtbank is geen verplichting als jullie samenwonen. Wel zijn jullie als ouders verplicht een ouderschapsplan op te stellen waarin alle afspraken met betrekking tot de kinderen beschreven staan.

Stap 3: mediator inschakelen, los het samen op Lukt het niet (helemaal) om afspraken te maken over de scheiding? Dan kun je hulp vragen van een mediator. De mediator neemt geen beslissingen maar zorgt dat beide partners kunnen aangeven hoe zij de (echt)scheiding willen regelen. De mediator begeleidt in het vinden van een oplossing die voor jullie allebei aanvaardbaar is.

 

 

 

Stap 4: advocaat inschakelen  Als het niet lukt om samen afspraken te maken over de scheiding, kun je de hulp van een advocaat inschakelen. Je laat de onderhandelingen dan over aan je advocaat. Jouw advocaat onderhandelt met de advocaat van je ex-partner. Bedenk hierbij dat je naast advocaatkosten vaak ook te maken hebt met een langdurige procedure die de relatie verder verhard en emotioneel zwaar is.

Stap 5: voorlopige voorziening aanvragen  Als er zaken moeten worden geregeld die niet lang kunnen wachten, vraag je via een advocaat een voorlopige voorziening aan bij de rechter. De rechter hoort beide advocaten en beslist over de voorlopige voorziening. Vaak verwijst de rechter naar een mediator om voorlopige afspraken te maken. Een voorlopige voorziening is niet definitief. Je kunt altijd om een aanpassing vragen. Doe jij of je ex-partner niets, dan is de voorlopige voorziening hetzelfde als de einduitspraak.

Stap 6: verzoek om echtscheiding bij de rechtbank  Als jij en je ex-partner in onderling overleg of na mediation het op alle punten met elkaar eens zijn, is de scheiding bij de rechtbank alleen maar formaliteit. Je kunt dan samen één advocaat inschakelen die de echtscheiding aanvraagt bij de rechtbank. Als jullie geen afspraken hebben kunnen maken, dan volgt er een zitting bij de rechter waarbij jullie beiden worden gehoord. Vaak verwijst een rechter alsnog naar een mediator.

Stap 7: echtscheidingsbeschikking  Hebben jullie een gemeenschappelijk verzoek om echtscheiding ingediend? Dan neemt de rechter het echtscheidingsconvenant op in de echtscheidingsbeschikking. Dit is de beslissing van de rechter waarin de echtscheiding wordt uitgesproken. Heeft één van jullie eenzijdig het verzoek tot echtscheiding gedaan? Dan neemt de rechter een beslissing nadat alle partijen gehoord zijn. Als jij of je ex-partner het niet eens is met de beslissing van de rechter, dan kun je met de hulp van een advocaat in hoger beroep.

Stap 8 : inschrijven echtscheidingsbeschikking  Jullie zijn pas officieel gescheiden als de uitspraak van de rechter, de ‘echtscheidingsbeschikking’, is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.