Gezag

Als je gezag hebt over een kind, dan ben je verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding. Ook ben je de wettelijk vertegenwoordiger van het kind. Iedereen die 18 jaar of ouder is, kan gezag hebben. Maar je mag niet onder curatele staan of een geestelijke stoornis hebben.

Het gezag stopt automatisch als het kind 18 jaar wordt. Of als het kind eerder trouwt. Je hebt wel een onderhoudsplicht totdat het kind 21 jaar wordt. Dat betekent dat je een bijdrage moet leveren aan de kosten van het levensonderhoud en studie van het kind.

Er zijn verschillende soorten gezag:

  • Ouderlijk gezag door één of twee ouders;
  • Gezamenlijk gezag van een ouder en een niet-ouder;
  • Voogdij;
  • Gezamenlijke voogdij.

Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap?

Als je getrouwd bent voordat de kinderen zijn geboren, heb je als ouders samen het gezag over jullie kinderen ook als je niet de biologische vader bent van het kind. Dat geldt ook bij een geregistreerd partnerschap. Als je trouwt na de geboorte van je kind dan zul je eerst als vader of duo moeder je kind moeten erkennen om het gezag te kunnen krijgen. 

Ga je scheiden of uit elkaar?

Dan houden jullie samen het gezag. Wil je dit niet? Dan moet je aan de rechter vragen of één van jullie het gezag kan krijgen. Hiervoor heb je een advocaat nodig. Je kunt samen of alleen aan de rechter vragen of één van jullie het gezag kan krijgen. De rechter zal dit alleen in bijzon­dere situaties toestaan.

Houden jullie samen het gezag? Dan blijven jullie beiden verantwoor­delijk voor de kinderen. In een ouderschapsplan <link naar pagina over ouderschapsplan> maken jullie daar afspraken over.

Krijgt één van jullie het gezag?

Vraag je aan de rechter of één van jullie het gezag kan krijgen? Dan bepaalt de rechter wie het gezag krijgt. Bij meerdere kinderen bepaalt de rechter dit voor elk kind apart. De rechter stelt hierbij altijd het belang van het kind voorop. Als het kind 12 jaar of ouder is, vraagt de rechter ook naar de mening van jullie kind.

Ben je niet getrouwd of heb je geen geregistreerd partnerschap?

Ben je moeder en 18 jaar of ouder? Dan krijg je automatisch het gezag over jullie kind, behalve als je onder curatele staat of een geestelijke stoornis hebt. De vader heeft niet automatisch het gezag. Wil je dat (ook) de vader het gezag krijgt? Dan moeten jullie daarvoor een verzoek indienen bij de rechtbank. Belangrijk is wel dat de vader het kind erkend moet hebben. Ook een vrouw kan naast de moeder een kind erkennen en het gezag samen met de moeder aanvragen.