Ouderschapsplan

Als jullie ouders zijn van minderjarige kinderen, dan zijn jullie volgens de wet verplicht een ouderschapsplan te maken als jullie uit elkaar gaan. Dit geldt zowel voor gehuwden en geregistreerde partners als voor samenwonende ouders.

In het ouderschapsplan moeten volgens de wet in ieder geval afspraken staan over:

  • hoe de zorg en opvoeding is verdeeld;
  • hoe elkaar informatie te geven over de ontwikkeling van het kind;
  • hoe de kosten voor de verzorging en opvoeding zijn verdeeld.

Het is verstandig om ook andere afspraken op te nemen in het ouderschapsplan. Bijvoorbeeld wat jullie belangrijk vinden in de opvoeding, bepaalde regels over bedtijden en huiswerk of contact met beide families en eventueel nieuwe partners.

Het is belangrijk dat jullie de gemaakte afspraken periodiek evalueren. Zo blijft het ouderschapsplan up-to-date. Je kind ontwikkelt zich immers in de loop der tijd. Maar ook jouw situatie kan veranderen, of die van je ex-partner. Het ouderschapsplan kan steeds in overleg worden aangepast.

 

De mening van je kind

Het is belangrijk dat kinderen worden betrokken bij het ouderschapsplan. Uiteraard is dit wel afhankelijk van de leeftijd van de kinderen. Binnen Westerbos & Zutt Mediation kunnen kinderen in overleg met de ouders vanaf ongeveer 6 jaar worden betrokken bij het tot stand komen van het ouderschapsplan waarbij het programma van “De Kinderen Scheiden Mee” kan worden ingezet.

Een kind van twaalf jaar of ouder krijgt in een scheidingsprocedure welke via de Rechtbank verloopt een uitnodiging van de rechter om zelf te vertellen wat hij of zij vindt van de afspraken die de ouders gemaakt hebben over de zorgverdeling. Maar ook als het kind jonger is dan twaalf jaar is er de mogelijkheid met de rechter over de scheiding te praten met de rechter. Het kind kan de rechter in dat geval verzoeken om een gesprek.