ER SAMEN UITKOMEN GOED DE KINDEREN MEE SCHEIDEN ALS ER MANIER VIND DIE DAN BETER EEN IS OM HET TE DOEN ZOLANG JE BOOS VERLIES JE BLIJFT OOK MET TEGENWIND KOM JE VOORUIT MET MINDER STRIJD RESULTAAT EEN BETER

Omgangsregeling en zorgregeling

Tijdens het maken van het ouderschapsplan moeten jullie ook nadenken over een zorgregeling of omgangsregeling. Wanneer verblijft een kind bij de ene ouder en wanneer bij de andere ouder? Het beste is om hier zo snel mogelijk afspraken over te maken.

Verschil omgangsregeling en zorgregeling?  Hebben jullie als ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag? Dan spreken jullie een zorgregeling af. Hierin staat hoe de zorg- en opvoedtaken zijn verdeeld. Als één van jullie het gezag heeft, spreken jullie een omgangsregeling af.

Wat is een goede omgangsregeling of zorgregeling? Over het algemeen kan gesteld worden; hoe ouder je kind, hoe meer je kind betrokken moet worden bij de regeling. Hoe jonger je kind, hoe gedetailleerder de zorgregeling moet zijn. Natuurlijk is dat in iedere situatie weer anders.

In de wet is vastgelegd dat ieder kind recht heeft op omgang met zijn ouders.

Hoe duidelijker jullie afspraken zijn, hoe minder kans op discussies en hoe meer de omgangsregeling of zorgregeling kans van slagen heeft.