Omgangsregeling en zorgregeling

Tijdens het maken van het ouderschapsplan is het aan ouders na te denken over een zorgregeling of omgangsregeling. Wanneer verblijft een kind bij de ene ouder en wanneer bij de andere ouder? Het beste is om hier zo snel mogelijk afspraken over te maken.

Verschil omgangsregeling en zorgregeling? 

Hebben jullie als ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag? Dan spreken jullie een zorgregeling af. Hierin staat hoe de zorg- en opvoedtaken zijn verdeeld. Als één van jullie het gezag heeft, spreken jullie een omgangsregeling af.

Wat is een goede omgangsregeling of zorgregeling?

Over het algemeen kan gesteld worden; hoe ouder je kind, hoe meer je kind betrokken kan worden bij de invulling van de regeling. Hoe jonger je kind, hoe gedetailleerder de zorgregeling is. Natuurlijk is dat in iedere situatie weer anders en zal goed gekeken worden naar wat de wensen en behoeften van het kind zijn en welke mogelijkheden ouders hebben.

Hoe duidelijker jullie afspraken zijn, hoe minder kans op discussies en hoe meer de omgangsregeling of zorgregeling kans van slagen heeft.