TRAINING

Slecht Nieuws Gesprek met Ouders

Voor wie?

Deze training is ontwikkeld voor professionals, zoals pedagogisch medewerkers en/of leerkrachten. Het slecht nieuws gesprek wordt in het algemeen als één van de moeilijkste vormen van communicatie beschouwd. Dat komt niet alleen door de soms hoog oplopende emoties bij de ouder. Het komt ook omdat je zelf vaak geëmotioneerd bent over en door het nieuws dat je moet overbrengen. Naast medeleven gaat het hierbij ook om gevoelens van machteloosheid. Vooral als de ander in het gesprek zijn eigen machteloosheid en woede richt op de brenger van het nieuws, is het moeilijk om het hoofd koel te houden.

Als pedagogisch medewerker of leerkracht komt het met regelmaat voor dat je slecht nieuws aan een ouder moet brengen. Daarom is het van belang dat je de juiste kennis en vaardigheden bezit om deze lastige gesprekken goed te kunnen voeren. Zodat de boodschap bij ouders ook echt aankomt, vervolgstappen kunnen worden gezet en het kind uiteindelijk zo optimaal mogelijk geholpen kan worden.

Doel van de training

De training heeft als doel kennis en vaardigheden te vergroten bij het voeren van slecht nieuws gesprekken met ouders. Zodanig dat een constructief slecht nieuws gesprek met ouders gevoerd kan worden.

Inhoud training

Vanuit de Westerbos & Zutt gespreksmethodiek worden deelnemers meegenomen. De basis om een constructief slecht nieuws gesprek met ouders te kunnen voeren bestaat volgens deze gespreksmethodiek uit 3 elementen: houding & emotie, te nemen stappen tijdens een slecht nieuwsgesprek en gespreks- en vraag technieken. Deze 3 elementen komen allen aan bod in de training.

De training beslaat een dag van 9.00 tot 15.00 uur en voor een lunch wordt gezorgd.

Wat levert de training op?

Na het volgen van de training heb je meer kennis, inzichten en vaardigheden gericht op het voeren van een slecht nieuws gesprek met ouders zodat: 

  • Je gespreksvaardigheden beheerst met betrekking tot het voeren van een slecht nieuws gesprek, ook gericht op intercultureel communiceren;
  • Je effectief kunt omgaan met de bijbehorende emoties;
  • Je inzicht krijgt in de te nemen stappen om een constructief slecht nieuws gesprek te kunnen voeren.

De deelnemers ontvangen een aanvullende informatiemap zodat zij zich kunnen verdiepen in de materie en de opgedane kennis kunnen naslaan.

Kosten training

Voor professionals werkzaam binnen de gemeente Purmerend en Beemster wordt de training kosteloos aangeboden door de Gemeente Purmerend.

Voor professionals werkzaam buiten de gemeente Purmerend en Beemster bieden wij een offerte op maat aan.

Trainers

De training wordt verzorgd door Renate Westerbos en Jessica Zutt. Zij werken vanaf 2012 samen en zijn MfN-registermediators en erkende kindercoaches van De Kinderen Scheiden Mee. Tevens zijn zij werkzaam voor de Rechtbank Noord-Holland en aangesloten bij de Raad voor Rechtsbijstand en het Juridisch Loket.

Geaccrediteerde training

De training is erkend door het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) waaraan 7 PE-punten zijn toegekend.

Locatie en data training:

De training wordt gegeven in het gemeentehuis van Purmerend en in overleg wordt de datum vastgesteld. 

De training wordt verzorgd inclusief lunch.

Het is in overleg mogelijk om de training op een andere  locatie te verzorgen.

Meer informatie 

Heb je nog vragen of wil je meer informatie? Dan zijn wij op de volgende manieren te bereiken:

Klachtenregeling Trainingen