ER SAMEN UITKOMEN GOED DE KINDEREN MEE SCHEIDEN ALS ER MANIER VIND DIE DAN BETER EEN IS OM HET TE DOEN ZOLANG JE BOOS VERLIES JE BLIJFT OOK MET TEGENWIND KOM JE VOORUIT MET MINDER STRIJD RESULTAAT EEN BETER

Kinderalimentatie:

Als je gaat scheiden en je hebt samen met je ex-partner kinderen, krijgen jullie te maken met kinderalimentatie. Jullie kunnen de hoogte van de kinderalimentatie samen bepalen.

Als jullie getrouwd of geregistreerd partners zijn, beoordeelt een rechter de hoogte van de kinderalimentatie. Als dat niet het geval is, is tussenkomst van de rechter niet nodig.

Lukt het jullie niet om samen afspraken te maken? Dan stelt de rechter de hoogte van de kinderalimentatie vast. De alimentatieplicht voor kinderen geldt tot het kind 21 jaar is. Als kinderen tussen 18 en 21 jaar werken of studiefinanciering krijgen, heeft dat invloed op de hoogte van het bedrag. De alimentatiebedragen worden jaarlijks aangepast volgens de loonstijgingen.

Partneralimentatie

Ex-echtgenoten zijn wettelijk verplicht om elkaar te onderhouden. Dit recht geldt alleen als er sprake is geweest van een huwelijk of van geregistreerd partnerschap. De hoogte van de partneralimentatie stellen jullie in onderling overleg vast of laten jullie over aan het oordeel van de rechter.

De maximale duur van de alimentatie is 12 jaar. Eventueel kan verlenging worden aangevraagd via de rechter. Wanneer een huwelijk of geregistreerd partnerschap korter dan 5 jaar heeft geduurd en er geen kinderen geboren zijn is de duur van de partneralimentatieplicht maximaal gelijk aan de duur van het huwelijk of geregistreerde partnerschap.

Partneralimentatie vervalt op het moment de alimentatieontvanger opnieuw trouwt of gaat samenwonen. Ook voor partneralimentatie geldt dat de alimentatiebedragen jaarlijks worden aangepast volgens de loonstijgingen.