Partneralimentatie

Als je na een scheiding niet genoeg geld hebt om van te leven kun je alimentatie krijgen van je ex-partner. Het kan ook zijn dat je alimentatie moet betalen omdat je ex-partner niet genoeg geld heeft om van te leven. Ex-echtgenoten zijn wettelijk verplicht om elkaar te onderhouden. Dit recht geldt alleen als er sprake is geweest van een huwelijk of van geregistreerd partnerschap. Je kunt de partneralimentatie in onderling overleg regelen waarna de rechter beoordeelt of iets in redelijkheid kan worden gevraagd.

De maximale duur van partneralimentatie is 5 jaar, of korter als het huwelijk of geregistreerd partnerschap minder dan 10 jaar duurde. Dan ontvangt een ex-partner partneralimentatie voor de helft van de tijd dat het huwelijk of partnerschap duurde. Ben je bijvoorbeeld 8 jaar getrouwd geweest, dan moet je of je ex-partner 4 jaar partneralimentatie betalen.

Er zijn 3 uitzonderingen op deze regels:

  • Als je samen kinderen hebt, stopt partneralimentatie pas als het jongste kind 12 jaar is geworden.
  • Heeft het huwelijk of geregistreerd partnerschap minimaal 15 jaar geduurd? En krijgt de ex-partner die alimentatie ontvangt, binnen 10 jaar AOW? Dan duurt de alimentatieplicht totdat de ontvanger AOW krijgt.
  • Bent je geboren op of voor 1 januari 1970? Duurde je huwelijk of geregistreerd partnerschap langer dan 15 jaar? En krijgt je over meer dan 10 jaar pas AOW? Dan is de alimentatieduur 10 jaar.

Bij samenloop van de hierboven genoemde omstandigheden, geldt de langste termijn.

Partneralimentatie vervalt op het moment de alimentatieontvanger opnieuw trouwt of gaat samenwonen. De alimentatiebedragen worden jaarlijks aangepast volgens de loonstijgingen.

 

 

Kinderalimentatie:

Als je gaat scheiden en je hebt samen met je ex-partner kinderen, worden afspraken gemaakt op welke manier de kosten van de kinderen tussen jullie verdeeld gaan worden. Jullie kunnen samen bepalen hoe hoog deze kosten zijn en op welke wijze de kosten te verdelen.

Als jullie getrouwd of geregistreerd partners zijn, beoordeelt een rechter de afspraken die zijn gemaakt aangaande de verdeling van de kosten van de kinderen. Als dat niet het geval is is tussenkomst van de rechter niet nodig.

Lukt het jullie niet om samen afspraken te maken? Dan stelt de rechter vast op welke manier de kosten worden verdeeld. De alimentatieplicht voor kinderen geldt tot het kind 21 jaar is. Als kinderen tussen 18 en 21 jaar werken of studiefinanciering krijgen, heeft dat invloed op de hoogte van het bedrag. De alimentatiebedragen worden jaarlijks aangepast volgens de loonstijgingen.