TRAINING

Constructief in gesprek met ouders in Scheiding

De training wordt gegeven in het gemeentehuis van Purmerend en de datum waarop de training wordt gegeven wordt in overleg vastgesteld.

De training wordt gegeven in het gemeentehuis van Purmerend en de datum waarop de training wordt gegeven wordt in overleg vastgesteld.

Voor wie?

De training is ontwikkeld voor professionals uit het voorveld die betrokken zijn bij scheidende ouders. Veelal zijn professionals als leerkrachten, intern begeleiders, hulpverleners, medewerkers van kinderdagverblijven, huisartsen en praktijkondersteuners één van de eersten die door ouders geïnformeerd worden over hun voorgenomen scheiding.

Het is belangrijk dat deze groep professionals de juiste kennis en vaardigheden bezitten om ouders in een scheidingssituatie zo optimaal als mogelijk te kunnen informeren en begeleiden. Zodat de kans op escalatie tussen ouders geminimaliseerd wordt en de schadelijke gevolgen voor kinderen worden verkleind en daaruit voortvloeiende in te zetten (specialistische) hulpverlening in mindere mate of niet meer nodig is.

Doel van de training

De training heeft als doel kennis en vaardigheden te vergroten bij het voeren van gesprekken met ouders, voor, tijdens of na hun scheiding. Zodanig dat een constructief gesprek met ouders gevoerd kan worden.

Inhoud Training

De training omvat 2 modules. Module 1 bestaat uit (juridische) kennis omtrent een (echt)scheiding met kinderen. Module 2 is gericht op het eigen maken van gesprekstechnieken in scheidingssituaties en kennis van het emotionele proces hieromtrenHet betreft een interactieve training waarin het opdoen van kennis en vaardigheden elkaar afwisselen. Vanuit de Westerbos & Zutt gespreksmethodiek worden deelnemers meegenomen. De basis om een constructief gesprek met ouders in een scheidingssituatie te voeren bestaat volgens deze gespreksmethodiek uit 3 elementen: emotie & bereidheid, juridische kennis en technieken & tools. De 3 elementen komen allen aan bod in de 2 modules:

  • Module 1 en 2 starten met het onderdeel emotie & bereidheid: scheidingsmelding, rouwcurve en de houding en emotie van de gespreksleider.
  • Module 1 gaat vervolgens verder in op juridische kennis: proces (echt)scheiden, ouderschapsplan, erkenning, gezag en alimentatie.
  • Module 2 gaat vervolgens verder in op technieken & tools: gesprekstechnieken, vraagtechnieken, interventies bij een impasse, hanteren van emoties ouders, conflicttheorieën praktisch toepassen.

Elke module beslaat een dagdeel van vier uur in de ochtend van 9.00 tot 13.00. Module 1 en 2 sluiten op elkaar aan. Er wordt aangeraden beide modules te volgen. Indien gewenst is het op verzoek ook mogelijk om 1 module te volgen. 

Wat levert de training op?

Na het volgen van module 1 kunnen deelnemers het volgende uitleggen aan ouders in scheidingssituatiehet belang van een goede scheidingsmelding en deze ook kunnen toepassen; 

  • welke afspraken omtrent de kinderen conform het wetboek verplicht zijn om vast te stellen in de vorm van een ouderschapsplan; 
  • wat ouderlijk gezag en erkenning behelst en wat de gevolgen van het ouderlijk gezag en erkenning zijn;
  • welke plichten derden hebben ten aanzien van informatievoorziening aan ouders;
  • op welke manier ouders afspraken kunnen maken over de kinderalimentatie en indien van toepassing partneralimentatie. Welk tijdsbestek daaraan is verbonden en welke personen er onderhoudsplichtig zijn.  Na het volgen van module 2 kunnen deelnemers het volgende toepassen:verschillende interventies bij een impasse; diverse gespreks- en vraagtechnieken; praktische conflicttheorieën.

De deelnemers ontvangen een syllabus zodat zij zich kunnen verdiepen in de materie en de opgedane kennis kunnen naslaan.

Kosten Training

Voor professionals werkzaam binnen de gemeente Purmerend en Beemster wordt de training aangeboden voor een gereduceerd tarief van    € 50,- (excl. btw) per deelnemer.

Voor professionals werkzaam buiten de gemeente Purmerend en Beemster bieden wij een offerte op maat aan.

Trainers

De training wordt verzorgd door Renate Westerbos en Jessica Zutt. Zij werken vanaf 2012 samen en zijn MfN-registermediators en erkende kindercoaches van De Kinderen Scheiden Mee. Tevens zijn zij werkzaam voor de Rechtbank Noord-Holland en aangesloten bij de Raad voor Rechtsbijstand en het Juridisch Loket.

Geaccrediteerde training 

De training is erkend door het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) waaraan 12 PE-punten zijn toegekend voor de 2 modules, per module 6 PE-punten. 

Locatie en data training

De training wordt gegeven in het gemeentehuis van Purmerend en in overleg wordt de datum vastgesteld. 

Het is in overleg mogelijk om de training op een of locatie te verzorgen.

Meer informatie 

 

 

Heb je nog vragen of wil je meer informatie? Dan zijn wij op de volgende manieren te bereiken: 

Klachtenregeling Trainingen