TRAININGEN

Slecht Nieuws Gesprek met Ouder

Het slecht nieuws gesprek wordt in het algemeen als één van de moeilijkste vormen van communicatie beschouwd. Deze training is ontwikkeld voor professionals, zoals pedagogisch medewerkers, leerkrachten en medewerkers van een consultatiebureau. 

Constructief in gesprek met ouders in Scheiding

Deze training is gericht op professionals als hulpverleners, medewerkers van kinderdagverblijven, leerkrachten, intern begeleiders, huisartsen en praktijkondersteuners die als  één van de eersten door ouders geïnformeerd worden over hun voorgenomen scheiding. 

Klachtenregeling Trainingen