De Kinderen Scheiden Mee

Als ouders scheiden, scheiden de kinderen mee. Het programma van De Kinderen Scheiden Mee is speciaal ontwikkeld voor kinderen met gescheiden ouders. Ieder kind in scheiding verdient deze preventieve en laagdrempelige aandacht. De coaches werken met de methodiek van het erkende Zandkastelenprogramma. Tijdens de scheidingsperiode, gevuld met onzekerheden, draagt dit programma voor kinderen én hun ouders bij aan het voorkomen en verminderen van problemen voortvloeiend uit de scheiding. Met de bewezen methodiek wordt de verwerking van de scheiding op gang gebracht. Juist ook de ouders worden hierbij betrokken, om ook de communicatie tussen ouder en kind bij scheiding te versterken en handvatten aan te reiken.

In een op de verschillende leeftijdscategorieën afgestemd dagdeel ondersteunt de coach van De Kinderen Scheiden Mee kinderen van 6 tot 18 jaar om zo goed mogelijk met de scheiding om te gaan.

Het programma De Kinderen Scheiden Mee helpt kinderen beter te begrijpen en te aanvaarden wat er speelt tijdens en na een scheiding en weet dat de scheiding niet zijn/haar schuld is. Het biedt hun houvast voor de nieuwe situatie en geeft kinderen en ouders een steuntje in de rug, tijdens en na scheiding. De meerwaarde heeft zich onder meer in Amerika bewezen waar begeleiding vanuit dit programma zelfs in vele staten verplicht is gesteld voordat ouders kunnen scheiden.

Het programma wordt op diverse plaatsen in Nederland aangeboden, waaronder in Purmerend. Renate Westerbos en Jessica Zutt zijn gecertificeerd coaches van De Kinderen Scheiden Mee. Zij staan voor kwaliteit, objectiviteit en betrokkenheid en volgen jaarlijks bijscholing.

Het programma van De Kinderen Scheiden Mee is geaccrediteerd door het SKJ (kwaliteitsregister jeugdhulpverlening), de MfN, het ADR en het International Coach Register. Het programma wordt tevens als interventie aanbevolen vanuit het Nederlands Jeugdinstituut (NJI).

Groepsprogramma

In een op leeftijdsgroepen afgestemd programma van één dagdeel van drieënhalf uur leren de kinderen beter begrijpen wat er gebeurt bij scheiding en hoe ze daar mee om kunnen gaan. Het is voor kinderen fijn om te kunnen praten en te kunnen delen over wat je vindt en voelt. Bij de begeleiding en het programma van De Kinderen Scheiden Mee hoeft het kind niet ‘mee te praten’ met vader of moeder, hoeft het kind zich niet onbegrepen te voelen door klasgenootjes en kunnen juist dezelfde gedachten, gevoelens en ervaringen onderling worden gedeeld tussen kinderen in dezelfde situatie. Zo herkennen de kinderen zich in elkaars situaties en voelen ze de erkenning: “Ik ben niet alleen”. Dat is de kracht van de groep. Erkenning en herkenning staan centraal.

Individuele programma

De werkvormen van het groepsprogramma worden ook bij individuele begeleiding ingezet.

Een kindercoach van De Kinderen Scheiden Mee kan het kind individueel begeleiden in gesprekken om ook op deze manier de verwerking van de scheiding zo goed mogelijk in gang te zetten en het kind in zijn/haar kracht te zetten tijdens en na de scheiding.

Het programma kunnen wij ook toepassen voor meerdere kinderen binnen één gezin.

Wat er in ieder geval aan bod komt bij het groeps- en individuele programma:

  • Een scheiding is nooit de schuld van kinderen;
  • De ouders blijven altijd de vader en de moeder van het kind, waar ze ook wonen en hoe vaak het kind ze ook ziet;
  • Ouders blijven van hun kinderen houden;
  • Ouders komen niet meer bij elkaar;
  • Praktische tips worden aangereikt;
  • Het zelfvertrouwen van het kind wordt versterkt;
  • Het probleemoplossend vermogen van het kind wordt vergroot;
  • De scheiding en alle veranderingen worden beter begrepen;
  • Het kind voelt zich gezien en gehoord.

Informatie Ouders
Ouders worden in een bijeenkomst geïnformeerd voorafgaand aan het programma. Zo krijgen zij onder andere informatie over hoe zij hun kinderen kunnen begeleiden in de scheidingsperiode en het beste kunnen voorbereiden op deelname aan dit programma. Juist omdat het van belang is dat ouders samen met hun kind zich moeten gaan vinden in de nieuwe situatie.

Het groepsprogramma wordt altijd afgesloten samen met beide ouders. Tijdens dit gedeelte maakt de coach in een open sfeer de onderwerpen anoniem bespreekbaar die bij de kinderen leven aangaande de scheiding en wat er allemaal voorbij is gekomen tijdens het groepsprogramma. De ouders worden beiden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij het laatste gedeelte (laatste half uur) van het groepsprogramma of in de terugkoppeling van het individuele programma.

Gezaghebbende ouders
Als u uw kind inschrijft voor begeleiding vanuit De Kinderen Scheiden Mee is het noodzakelijk dat de beide gezaghebbende ouders toestemming geven, zowel voor de coaching individueel als in groepen.

Kosten
Deelname aan het groepsprogramma van De Kinderen Scheiden Mee bedraagt € 85,- per kind, deelname voor een tweede kind uit hetzelfde gezin bedraagt € 75,- per kind.

 

Aanmelden of meer informatie? Dan zijn we op de volgende manieren te bereiken:  

Meer informatie over dit programma vind u op de officiële website van “De kinderen scheiden mee”.