Wat is co-ouderschap?

Co-ouderschap is een regeling waarbij jij en je ex-partner de kosten en zorg- en opvoeding van je kinderen gelijk verdelen. Dit houdt in dat jullie kinderen ongeveer even vaak bij de moeder als bij de vader zijn. Jullie bepalen zelf hoe jullie dit indelen.

Voordelen van co-ouderschap

Voorwaarde voor een succesvol co-ouderschap is dat jullie als ouders goed met elkaar kunnen overleggen. Co-ouderschap heeft dan volop voordelen:

– De kinderen hoeven niet te kiezen tussen de ouders.
– Er is een gelijke belasting van de kosten, zorg- en opvoedingstaken, waardoor er niet een ‘zorg-ouder’ en ‘weekend-ouder’ ontstaat.
– Vader en moeder kunnen allebei kwalitatieve tijd doorbrengen met de kinderen en zijn ook betrokken bij de doordeweekse activiteiten zoals school, sporten, vriendjes etc.

Nadelen van co-ouderschap

Co-ouderschap is zeker niet in iedere situatie een geschikte manier om met de kinderen om te gaan. Nadelen van co-ouderschap kunnen zijn:

– Er is veel contact nodig tussen vader en moeder.
– Co-ouderschap kan moeilijk te combineren zijn met het werk.
– De kosten zijn hoger, omdat veel zaken dubbel aangeschaft moeten worden. Denk hierbij aan kleding en dergelijke bij beide ouders.
– Er moet telkens ‘verhuisd’ worden, dit kan voor kinderen onrust met zich meebrengen.
– Beide ouders moeten bij elkaar in de buurt wonen, omdat school vanuit beide woningen goed bereikbaar moet zijn.

Past co-ouderschap bij ons?

De belangrijkste voorwaarde om co-ouderschap tot een succes te maken is goed overleg. Jij en je ex-partner moeten beiden bereid zijn om elkaar nog regelmatig te zien en te spreken. Daarnaast is de mening van je kind belangrijk. Sommige kinderen vinden het lastig als ze geen vaste plek hebben, andere kinderen vinden dit geen probleem. Houd er rekening mee dat naarmate de kinderen ouder worden, zij steeds meer zelf zullen gaan bepalen bij wie ze willen zijn en wanneer.

Co-ouderschap en alimentatie

Bij co-ouderschap gelden regels op het gebied van alimentatie die anders zijn dan bij andere omgangsregelingen. Jullie kunnen daar zelf invulling aan geven. Bij een 50/50 verdeling van de zorg kan degene met het hoogste inkomen de kosten van de kinderen makkelijker dragen dan degene met het laagste inkomen. Het is dan ook gebruikelijk dat degene met het hogere inkomen een deel alimentatie betaalt aan degene met het lagere inkomen. Een andere mogelijkheid is het openen van een kinderrekening, waar beiden ouders maandelijks een bedrag naar draagkracht op storten en waar ook bijvoorbeeld de kinderbijslag op wordt gestort. Zo hebben beide ouders zicht op de uitgaven. Natuurlijk staat het jullie als ouders vrij op een andere manier afspraken te maken over de kosten van de kinderen.