Wat is mediation?

Met mediation los je zelf het probleem op, samen met de persoon waarmee je een conflict wilt voorkomen of al in een conflictsituatie terecht bent gekomen of omdat je bijvoorbeeld de (echt)scheiding samen goed wilt regelen. Een onafhankelijke en onpartijdige bemiddelaar, de mediator, helpt jullie daarbij. De mediator  begeleidt de gesprekken, bewaakt het proces en zet de afspraken die zijn gemaakt op papier  in een convenant en/of ouderschapsplan.

Mediation is vrijwillig. Je kunt op ieder moment stoppen. Er zijn wel enkele voorwaarden. Zo is het van belang dat jullie er echt samen uit willen komen en zijn de gesprekken vertrouwelijk. Zowel de deelnemers als de mediator zijn gebonden aan geheimhouding.

De voordelen van mediation

 • 92% van de professionele mediations slaagt;
 • je bepaalt zelf de oplossing;
 • er is oog voor de onderlinge relatie;
 • alles wat ter sprake komt tijdens mediation is vertrouwelijk;
 • mediation verloopt sneller dan een juridische procedure;
 • mediation is informeler dan een juridische procedure;
 • de kosten zijn een stuk lager dan bij een juridische procedure;
 • er zijn mogelijkheden voor een vergoeding van de kosten;
 • mediation levert in de meeste situaties een duurzame oplossing die voor een ieder acceptabel en haalbaar is!

Werkwijze

Westerbos & Zutt Mediation werkt volgens de voorwaarden van de MfN. MfN staat voor Mediatorsfederatie Nederland en wordt erkend door de Raad voor de Rechtspraak en de Raad voor Rechtsbijstand.

In het kort volgt onze werkwijze de volgende stappen:

 1. 1. Oriënterend gesprek: tijdens dit gesprek wordt besproken of de ontstane situatie geschikt is voor mediation en of er bereidheid is tot het oplossen ervan.
 2. 2. Mediationovereenkomst: de mediation start na het ondertekenen van de mediationovereenkomst.  Hierin staan de voorwaarden beschreven voor deelname aan mediation. De overeenkomst wordt door jullie en de mediator ondertekend.
 3. 3. Mediation gesprekken: tijdens de mediationgesprekken is ruimte om ieder zijn of haar verhaal te doen en wordt duidelijk hoe iedereen tegen de situatie aankijkt. Belangen en mogelijkheden worden helder om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Het wordt duidelijk welke afspraken er gemaakt kunnen worden.
 4. 4. Resultaat: de gemaakte afspraken kunnen worden vastgelegd in een convenant en/of ouderschapsplan zodat jullie ieder verder kunnen.