ER SAMEN UITKOMEN GOED DE KINDEREN MEE SCHEIDEN ALS ER MANIER VIND DIE DAN BETER EEN IS OM HET TE DOEN ZOLANG JE BOOS VERLIES JE BLIJFT OOK MET TEGENWIND KOM JE VOORUIT MET MINDER STRIJD RESULTAAT EEN BETER

Wat is mediation?

Met mediation los je zelf het probleem op, samen met de persoon waarmee je een conflict hebt. Een onafhankelijke en onpartijdige bemiddelaar, de mediator, helpt jullie daarbij. De mediator brengt de communicatie weer op gang, begeleidt de gesprekken en bewaakt het proces.

Mediation is vrijwillig. Je kunt op ieder moment stoppen. Er zijn wel enkele voorwaarden waar iedereen zich aan moet houden. Zo is het van belang dat jullie er echt samen uit willen komen en zijn de gesprekken vertrouwelijk. Zowel jullie als de mediator zijn gebonden aan geheimhouding.

 

 

De voordelen van mediation

 • 92% van de professionele mediations slaagt.
 • Je bepaalt zelf de oplossing.
 • Er is oog voor de onderlinge relatie; dit is vooral van belang als er kinderen betrokken zijn.
 • Mediation is vertrouwelijk en gebonden aan geheimhouding.
 • Mediation leidt meestal sneller tot resultaat dan een juridische procedure.
 • De kosten zijn lager dan bij een juridische procedure en in veel gevallen is een vergoeding voor de kosten mogelijk.

Mediation levert in de meeste situaties een duurzame oplossing die voor een ieder acceptabel en haalbaar is!

Wanneer mediation?

In welke situaties is mediation in het bijzonder van belang? Stel jezelf hiervoor de volgende vragen:

 • Is het voor de toekomst belangrijk dat ik met de ander een goede relatie heb?
 • Hebben wij een gemeenschappelijk toekomstig belang (werk, kinderen, sfeer)?
 • Is het voor mij en de ander van belang om op korte termijn tot een oplossing te komen?
 • Is er sprake van een vertrouwelijke situatie en is het daarom belangrijk om in een kleine kring tot een oplossing te komen?
 • Is het belangrijk dat voor het oplossen van ons conflict niet alleen wordt gekeken naar juridische aspecten, maar ook naar andere aspecten?

Heb je de vragen grotendeels met ja beantwoord? Schakel dan mediation in.

 

Werkwijze:

Westerbos & Zutt Mediation werkt volgens de gedragsregels voor de MfN-registermediator en het MfN mediationreglement. MfN staat voor Mediatorsfederatie Nederland en wordt erkend door de Raad voor de Rechtspraak en de Raad voor Rechtsbijstand.

In het kort volgt onze werkwijze de volgende stappen:

 1. Oriënterend gesprek: tijdens dit gesprek wordt besproken of de ontstane situatie geschikt is voor mediation en of partijen bereid zijn tot het oplossen ervan.
 2. Mediationovereenkomst: de mediation start na het ondertekenen van de mediationovereenkomst. Hierin staan voorwaarden beschreven voor deelname aan mediation.
 3. De mediation: tijdens de mediationgesprekken zorgt de mediator dat de vastgelopen communicatie weer op gang komt en dat er een gezamenlijke oplossing wordt gevonden.
 4. Het resultaat: partijen bepalen zelf de oplossing voor de ontstane situatie. De gemaakte afspraken kunnen worden vastgelegd in een overeenkomst.