Wat is mediation?

Met mediation los je zelf het probleem op, samen met de persoon waarmee je een conflict wilt voorkomen of al in een conflictsituatie terecht bent gekomen of omdat je bijvoorbeeld de (echt)scheiding samen goed wilt regelen. Een onafhankelijke en onpartijdige bemiddelaar, de mediator, helpt jullie daarbij. De mediator  begeleidt de gesprekken, bewaakt het proces en zet de afspraken die zijn gemaakt op papier  in een convenant en/of ouderschapsplan.

Mediation is vrijwillig. Je kunt op ieder moment stoppen. Er zijn wel enkele voorwaarden. Zo is het van belang dat jullie er echt samen uit willen komen en zijn de gesprekken vertrouwelijk. Zowel de deelnemers als de mediator zijn gebonden aan geheimhouding.

Voordelen mediation

Het inzetten van mediation heeft verschillende voordelen. Mediation wordt daarom steeds vaker toegepast. Dit zijn de belangrijkste voordelen op een rij:

 • 92% van de professionele mediations slaagt;
 • je bepaalt zelf de oplossing;
 • er is oog voor de onderlinge relatie;
 • alles wat ter sprake komt tijdens mediation is vertrouwelijk;
 • mediation verloopt sneller dan een juridische procedure;
 • mediation is informeler dan een juridische procedure;
 • de kosten zijn een stuk lager dan bij een juridische procedure;
 • er zijn mogelijkheden voor een vergoeding van de kosten;
 • mediation levert in de meeste situaties een duurzame oplossing die voor een ieder acceptabel en haalbaar is!

Wanneer mediation?

Wanneer is mediation een effectief middel om in te zetten tijdens een uit de hand gelopen situatie of juist ter voorkoming hiervan?

 • Is het voor de toekomst belangrijk dat je een goede relatie behoudt?
 • Heb je een gemeenschappelijk toekomstig belang (werk, kinderen)?
 • Is het van belang om op korte termijn tot een oplossing te komen?
 • Wil je zelf controle en invloed hebben op de oplossing?
 • Is er sprake van een vertrouwelijke situatie en is het daarom belangrijk om in kleine kring tot een oplossing te komen?
 • Vind je het belangrijk dat niet alleen wordt gekeken naar juridische aspecten, maar ook andere aspecten aan de orde komen?
 • Is het belangrijk dat de gevonden oplossing in de toekomst bruikbaar is en draagvlak heeft?
 • Is het van belang dat de oplossing acceptabel en haalbaar is voor iedereen?
 • Vind je het belangrijk dat betrokken kinderen een stem krijgen?
 • Is een andere oplossing nodig dan het vonnis van de rechtbank?
 • Is er sprake van gebrekkige communicatie tussen jou en de andere partij?
 • Ben je bereid om met de andere partij te praten en mee te werken aan het tot stand brengen van een oplossing?

Als deze vragen grotendeels met ja worden beantwoord kan mediation helpen er samen goed uit te komen.

Wanneer is mediation niet geschikt

Mediation is niet altijd geschikt om tot een oplossing te komen. Bijvoorbeeld in de volgende situaties:

 • Als één van de partijen geen mediation wil.
 • Als één van de partijen zijn belangen niet goed kan behartigen. Bijvoorbeeld als iemand door een lichamelijke of geestelijke handicap niet kan deelnemen.
 • Als de partijen willen dat de rechter een oordeel geeft.
 • Als door strafrechtelijke aspecten een formele procedure moet worden gevolgd.

 

Werkwijze

Westerbos & Zutt Mediation werkt volgens de voorwaarden van de MfN. MfN staat voor Mediatorsfederatie Nederland en wordt erkend door de Raad voor de Rechtspraak en de Raad voor Rechtsbijstand.

In het kort volgt onze werkwijze de volgende stappen:

 • 1. Oriënterend gesprek: tijdens dit gesprek wordt besproken of de ontstane situatie geschikt is voor mediation en of er bereidheid is tot het oplossen ervan.
 • 2. Mediationovereenkomst: de mediation start na het ondertekenen van de mediationovereenkomst.  Hierin staan de voorwaarden beschreven voor deelname aan mediation. De overeenkomst wordt door jullie en de mediator ondertekend.
 • 3. Mediation gesprekken: tijdens de mediationgesprekken is ruimte om ieder zijn of haar verhaal te doen en wordt duidelijk hoe iedereen tegen de situatie aankijkt. Belangen en mogelijkheden worden helder om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Het wordt duidelijk welke afspraken er gemaakt kunnen worden.
 • 4. Resultaat: de gemaakte afspraken kunnen worden vastgelegd in een convenant en/of ouderschapsplan zodat jullie ieder verder kunnen.