Scheiden en de financiële gevolgen

Als je gaat scheiden, verandert er veel, ook op financieel gebied. Waar voorheen het gezamenlijk inkomen voor één huishouden werd gebruikt, worden dat er twee. Veel gestelde vragen zijn dan ook: Kan ik in het huis blijven wonen? Hoe hoog is de alimentatie? Hoeveel geld hou ik over voor mijn boodschappen? Hoe worden de kosten van de kinderen verdeeld? De onderwerpen die wij stap voor stap aan bod laten komen om vervolgens vast te stellen in een convenant zijn de volgende:

Partner- en kinderalimentatie

Is er recht op partner- en/of kinderalimentie. Als hier sprake van is mogen de afspraken in onderling overleg worden vastgesteld en kunnen wij een berekening maken op basis van de wettelijke maatstaven. De berekening van de alimentatie is altijd maatwerk, omdat iedere scheiding en situatie anders is.

De eigen koopwoning

Een eigen woning kent bij een scheiding financiële en fiscale gevolgen. Eerst zal vastgesteld worden of één van jullie in de woning wilt blijven wonen, of dat de woning wordt verkocht of dat jullie de woning voorlopig onverdeeld laten. Wij nemen met jullie de mogelijkheden door en de volgende veel voorkomende vragen worden beantwoord: Kan ik de hypotheek alleen overnemen? Moet ik mijn ex-partner uitkopen? Hoe stellen we de waarde van de woning vast? Is er sprake van onder- of overwaarde? Moet ik mijn ex-partner uitkomen? Hoe wordt de over- of onderwaarde verdeeld als we de woning verkopen? Welke afspraken kunnen we maken als we de woning onverdeeld laten en één van ons er blijft wonen?

Het (gemeenschappelijk) vermogen

Bij de scheiding zal al het gemeenschappelijke vermogen verdeeld worden. Denk bijvoorbeeld aan inboedel (zoals de bank en de wasmachine), de auto, waarde houdende polissen, spaargelden, effecten en levenslooptegoeden. Om een juiste verdeling te kunnen maken zal het vermogen in kaart worden gebracht. De wijze waarop wordt verdeeld is er mede afhankelijk van of jullie samenwoners, geregistreerd partners of gehuwd zijn in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden.

Schulden

Ook worden er afspraken gemaakt over de manier waarop schulden verdeeld worden. En komen vragen aan de orde als: Wat zijn de opties om schulden te verdelen? Wanneer stopt de aansprakelijkheid? Wat kan worden afgesproken met de schuldeisers?

Verdeling van het pensioen

Voor geregistreerd partners en gehuwden maakt het opgebouwde pensioen tijdens het huwelijk onderdeel uit van de financiële afspraken bij scheiding. Je krijgt te maken met de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding en mag hier samen afspraken over maken. Voor samenwoners is dit afhankelijk van hetgeen zij hebben afgesproken in een samenlevingsovereenkomst. 

Toeslagen

Een scheiding kan ook van invloed zijn op eventuele toeslagen die je kunt ontvangen. Zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, het kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag. De ene toeslag kan worden verdeeld, de andere niet. Wij maken inzichtelijk wat de hoogte van de toeslagen zijn en welke toeslagen wel verdeeld kunnen worden en welke toeslagen niet.

Belastingen

Tot slot worden er afspraken gemaakt over de fiscale afhandeling van de scheiding. Het is van belang de fiscale gevolgen van de gemaakte afspraken goed te checken zodat onverwachte en onbedoelde naheffingen worden voorkomen.