Hoe voelt een kind zich na een scheiding?

Boos en verdrietig
Een kind is in eerste instantie boos en verdrietig door de scheiding. Dat geldt vooral voor oudere basisschoolkinderen. Deze emoties zijn voor een kind heel intens, dus schrik er niet van als ze lang aanhouden. Het is goed mogelijk dat een kind zijn boosheid uit, door bijvoorbeeld weer te gaan bedplassen of veel ruzie te maken met vriendjes. Soms zal een kind vasthoudend op zoek gaan naar aandacht van ouders. Door ze uit te dagen of over grenzen heen te gaan.

Bang en eenzaam
Behalve boos en verdrietig, wordt een kind waarschijnlijk bang. Zijn veilige leven is ineens verdwenen en een kind kan zich geen beeld vormen van de toekomst. In de regel geldt hoe ouder een kind is, hoe minder bang het zal zijn. Vaak gaat de angst van een kind samen met een gevoel van eenzaamheid. Een kind kan zich in de eerste periode na de scheiding aan zijn lot overgelaten voelen.

Opgelucht
Natuurlijk kan een kind zich ook opgelucht voelen. Dat geldt vooral voor kinderen vanaf tien jaar. Als de laatste jaren van een huwelijk vol ruzie of misschien zelfs agressie zijn geweest, is het voor een kind bevrijdend om in rustiger vaarwater te komen.

Loyaliteitsconflict
Veel kinderen komen tijdens of vlak na de scheiding van hun ouders in een loyaliteitsconflict terecht. Ze willen niet kiezen tussen hun ouders en kunnen dat waarschijnlijk ook niet. Als een kind de ene ouder steunt, doet het voor zijn gevoel de andere ouder tekort, en andersom.

Bezorgd
Als een kind merkt dat zijn onschuldige opmerkingen over zijn vader ervoor kunnen zorgen dat zijn moeder heel verdrietig of boos wordt, kan het zich meer naar binnen keren. Bovendien kunnen kinderen bezorgd zijn. Een kind heeft bijvoorbeeld medelijden met zijn moeder die bijvoorbeeld van minder geld moet rondkomen. Of een kind vindt zijn vader zielig, omdat die alleen in een huis zit.

Schuldgevoel En dan is er nog het schuldgevoel.
Veel kinderen denken dat zij de oorzaak zijn van de scheiding van hun ouders. Vooral jonge kinderen hebben hier last van. Het kan gebeuren dat een kind nog lang blijft hopen dat ouders weer bij elkaar komen. Pubers kunnen zich ook flink zorgen maken. Sommigen zoeken buitenshuis afleiding op, terwijl andere pubers juist verantwoordelijkheden in het gezin op zich nemen.

Zelfstandigheid en weerbaarheid
Uiteindelijk leidt een scheiding vaak tot meer zelfstandigheid en weerbaarheid van een kind. Want door de scheiding heeft een kind vaak zelf zaken moeten regelen en moeten helpen met huishoudelijke klusjes.

Negatieve gevolgen beperken
De negatieve gevolgen van scheiden kunnen worden beperkt, als jullie zorgvuldig communiceren met jullie kinderen. Een scheiding kan ernstige negatieve gevolgen hebben voor kinderen. Een scheiding waar veel onenigheid is tussen ouders kan zelfs leiden tot problemen op school, emotionele problemen en crimineel gedrag.